W dzisiejszym środowisku zawodowym zauważyć można dwie tendencje: albo kompletny brak dokształcania, albo przeładowanie wiedzą, która nie przekłada się za żadne konkretne działania. Niniejszy blog ma być źródłem inspiracji dla tych, którzy szukają trzeciej drogi: nabywania wiedzy i wykorzystywania jej w praktyce.